All posts by admin

Üstün zekalı çocukların hassas oldukları alanlar da vardır. – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Üstün zekalı çocukların güçlü olduğu birçok alan olduğu gibi hassas oldukları alanlar da vardır. Tat ve koku duyularının aşırı gelişmiş olması bunlardan sadece biri. Bir yemeğin içine konmuş farklı bir malzemeyi ayırt edebilecek, aynı marka peynirin diğer kutusunu reddedecek kadar hassas olabilir duyuları. Bu durum okulda ve evde onun hayatını zorlaştıracak durumları da beraberinde getirebilir. […]

“Zaten fazlası var, niye yardıma ihtiyacı olsun ?” – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Bu yapraklar gibi tüm çocuklar birbirinden farklı ve değerli. Bazıları hayata rahatça adapte olabilirken bazılarının yardım ve desteğe ihtiyacı olabiliyor. Üstün zekalı çocuklar her ne kadar “zaten fazlası var, niye yardıma ihtiyacı olsun” diye düşünülse de durum tam tersi. Üstün zekalılık standart olandan sapmadır ve özel eğitim grubundadır. Bu yüzden onlara daha yakından bakmamız ve […]

Okul Dersleri ile Yetinmek – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Hiçbir çocuk yetenekli olduğu alanda durmak, beklemek, azıyla yetinmek zorunda bırakılmamalı. Müzik yeteneği olan çocukları konservatuara yönlendirirken, matematik yeteneği olan çocukların okul dersleri ile yetinmesini beklemek onlara büyük bir haksızlıktır.

Zekanın Sınıflandırılması – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Gündelik yaşamımızda zekayı bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde algılarız. Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü zekâ algılama, mantık, hafıza, dikkat, öğrenme, düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımını gerektirir. Zekâ genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana grupta sınıflandırılmıştır; Soyut Zekâ Sembolik düşünme yeteneğidir. Sözcük ve sayı sembollarini kullanarak akıl yürütmedir.  Soyut zekâ  var olanlar arasındaki […]

Üstün Zekalılara ve Özel Yeteneklilere Yönelik Programlar – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Özel yetenekli bireyin tanılanıp değerlendirildikten ve potansiyeli belirlendikten sonra gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak eğitim programına ve sağlanacak özel eğitim hizmetlerine karar verilmelidir. Sağlanacak eğitim hizmetleri ise üç ana başlık altında toplanabilir: Zenginleştirme Hızlandırma Gruplama Zenginleştirme: Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların kendi akranları arasında normal sınıflarda tutularak programların gereksinimlerine cevap verecek şekilde çeşitlendirilmesi ve […]