Blog

Pandemi Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Desteklemek ‘İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVİD-19 ..‘ sözleriyle tanıştığımız korona virüsü, yavaş yavaş belki de çok hızlı bir şekilde, uzak çemberlerden yakın çemberlere doğru ilerleyerek, etkisini gösteriyor. Kısa bir süre önce ismiyle tanıştığımız korona virüsü, hayat koşullarımızın değişmesine etki ederek, farklı alanlarda karşımıza çıkarak kendisini gösteriyor. Tüm dünya […]

Oyun Oynamanın Büyülü Etkisi

Çocukların hayatlarında büyük bir yere sahip uğraşlardan biridir ‘Oyun Oynamak’. Çocuklar oyun ile birlikte iletişim kurma, düşünme, keşfetme, problemle karşılaşma, karşılaştığı probleme çözüm üretme, denge, koordinasyon sağlama, merak duygusunu geliştirme, paylaşma, iş birliği yapabilme, sosyal ortamda kendisini keşfetme, üretme, yaratıcı düşünebilme, sorgulama, kurallar ve sınırlarla karşılaşma, bir diğer kişinin alanlarını tanıma, sürece odaklanma, farklı duyguları […]

Dijital Oyunlara Karşı Alternatifler Üretme

Dijital çağın içinde doğan ve bu çağda gelişim evrelerini sürdüren Z kuşağı çocukları internet ve dijital oyun ortamında pek çok yönden olumsuz anlamda etkilenmektedir. Çocukları yalnızlaştıran, onları kendi ihtiyaçlarından uzaklaştıran ekranlar ve dijital oyunlar yerine; çocukları hayal güçlerini, düşünme becerilerini, sosyal yeteneklerini, empati kurma yetilerini, problem çözme becerilerini, başkalarıyla ilişkilerini destekleyen oyuncaklarla oynayıp, oyunlar üretmeleri […]

Sosyal İlişkilerin Desteklenmesi

Bireylerin gelecek hedefleri için sosyal hayatın içinde olmak ve sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirmek önemlidir. Aile ve okul çocuğun sosyal hayatı öğrendiği ve sosyal ilişki becerilerini geliştirdiği en önemli çevrelerdir. Sağlıklı bir sosyal ve duygusal gelişimin gözlemlenmesi için çocukların okul ortamlarındaki uyum süreçleri desteklenmelidir Çocuklar sosyal hayatın içinde gelişim süreçlerini destekleyecek birçok yaşantı edinirler. Sosyal […]

Uygulayabilecekleri Programlar Hazırlamaları İçin Çocuklara Rehberlik Etmek

Çocukların zamanlarını daha verimli geçirmesinde program yapmak önemli bir noktada yer alıyor. Öğrencilerimizin ne zaman hangi etkinliği yapacaklarına dair, kendilerinin karar vererek oluşturdukları programlar, öğrencilerimizin programı uygulama aşamasında önemli bir yere sahip. Bundan çocuklarımıza kendilerini iyi hissedecekleri alternatifler sunup onları kendi programlarını düzenlemeleri için teşvik edelim.

Sorumluluk Bilincinin Çocuklarda Oluşturulmasının Önemi

Sorumluluk bilincinin çocuklarda oturması ve bu bilincin beceri halini alıp, çocukların hayatlarında bu değerin yerleşmesi sağlanarak, onların, gerçekleştirdikleri eylemlerin yarattığı olumlu-olumsuz sonuçlarını üstlenebilmeleri, kendi bağımsızlıklarını inşa etmeleri, karar alabilmeleri ve karar verebilmeleri desteklenir. Sorumluluk alma bilincinin, çocukların gelişimsel dönemlerinin doğru süreçlerinde oturtulması, onların kendilerini gerçekleştirme yolculuğundaki anahtar noktalarından biridir. Sorumluluk değeriyle hareket eden öğrencinin, okul […]

Pandemi Günlerinde Online Eğitim

Değişen hayat düzeniyle birlikte, oluşturduğumuz yeni rutinler, pandemi günlerinde alternatif yaratarak psikolojik sağlamlığımızı güçlü tutmamıza etki ediyor. Öğrenciler için psikolojik sağlamlığı desteklemek adına da, bu süreçte yaratılan en güçlü alternatiflerden biri ‘Online Eğitim’. Öğrenciler online eğitim ile birlikte öğrenme yaşantılarına devam ederken, pandemi süreci ile baş edebilme yöntemlerinden biri olan ilişkide kalma durumlarını güçlendiriyorlar. Profesyonel […]