üstün potansiyelli

Üstün Zekalıları Konuşuyoruz Seminer Dizisi – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Gelin üstün zekalıları konuşalım. Konuşmacı: Psk. Dan. ve Üstün Zekalılar Öğretmeni Banu Erciyes Çocuklar için Etkinlik: Seminer esnasında çocukları ile katılanlar için Kodlama, Felsefe, Akıl Oyunları, Elektik Atölyesi ve daha bir çok eğlenceli atölyeler düzenlenmektedir.  Seminerler 60 dk olarak planlanmıştır.  Seminerler: Çocuğum Üstün Zekalı mı?Üstün zekalı çocuk kimdir, özellikleri nelerdir? Çocuğumun üstün zekalı olduğunu nasıl anlarım? Üstün Zekalı […]

Sık Sorulan Sorular – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Zeka nedir?Zeka, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve de somut nesneler arasındaki ilişkileri görebilmektir. Zeka soyut düşünme, sosyal akıl yürütme, muhakeme ve planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri bir amaca yönelik olarak uyum içinde kullanabilme, öğrenebilme ve tecrübelerden faydalanabilme yetenekleridir. Üstün Zeka nedir?Üstün zeka, normal yaş gruplarından nitelik ve nicelik olarak farklı içsel deneyimler […]

Üstün Zekalı Çocuğunuz uygun eğitim ortamında mı? – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Eğer çocuğunuz aşağıdaki davranışları sıklıkla gösteriyorsa içinde bulunduğu eğitim ortamı ihtiyaçlarını karşılamıyor demektir: Sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı hareketlilik gösteriyorsa, Aşırıya kaçan ölçülerde şaka ya da yaramazlık yapıyorsa, Bütün olumlu ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak göstermesi gereken başarıyı gösteremiyorsa, Ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede oturuyor, içine kapanarak gündüz düşleri kuruyorsa, Sıklıkla okula gelmek […]

Üstün zekalı çocukların hassas oldukları alanlar da vardır. – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Üstün zekalı çocukların güçlü olduğu birçok alan olduğu gibi hassas oldukları alanlar da vardır. Tat ve koku duyularının aşırı gelişmiş olması bunlardan sadece biri. Bir yemeğin içine konmuş farklı bir malzemeyi ayırt edebilecek, aynı marka peynirin diğer kutusunu reddedecek kadar hassas olabilir duyuları. Bu durum okulda ve evde onun hayatını zorlaştıracak durumları da beraberinde getirebilir. […]

“Zaten fazlası var, niye yardıma ihtiyacı olsun ?” – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Bu yapraklar gibi tüm çocuklar birbirinden farklı ve değerli. Bazıları hayata rahatça adapte olabilirken bazılarının yardım ve desteğe ihtiyacı olabiliyor. Üstün zekalı çocuklar her ne kadar “zaten fazlası var, niye yardıma ihtiyacı olsun” diye düşünülse de durum tam tersi. Üstün zekalılık standart olandan sapmadır ve özel eğitim grubundadır. Bu yüzden onlara daha yakından bakmamız ve […]

Okul Dersleri ile Yetinmek – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Hiçbir çocuk yetenekli olduğu alanda durmak, beklemek, azıyla yetinmek zorunda bırakılmamalı. Müzik yeteneği olan çocukları konservatuara yönlendirirken, matematik yeteneği olan çocukların okul dersleri ile yetinmesini beklemek onlara büyük bir haksızlıktır.

Zekanın Sınıflandırılması – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Gündelik yaşamımızda zekayı bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde algılarız. Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü zekâ algılama, mantık, hafıza, dikkat, öğrenme, düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımını gerektirir. Zekâ genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana grupta sınıflandırılmıştır; Soyut Zekâ Sembolik düşünme yeteneğidir. Sözcük ve sayı sembollarini kullanarak akıl yürütmedir.  Soyut zekâ  var olanlar arasındaki […]

Üstün Zekalılara ve Özel Yeteneklilere Yönelik Programlar – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Özel yetenekli bireyin tanılanıp değerlendirildikten ve potansiyeli belirlendikten sonra gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak eğitim programına ve sağlanacak özel eğitim hizmetlerine karar verilmelidir. Sağlanacak eğitim hizmetleri ise üç ana başlık altında toplanabilir: Zenginleştirme Hızlandırma Gruplama Zenginleştirme: Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların kendi akranları arasında normal sınıflarda tutularak programların gereksinimlerine cevap verecek şekilde çeşitlendirilmesi ve […]