İLKOKUL

323

          Okulumuzda çoklu zeka sistemine dayalı eğitim programı   uygulanmaktadır.  Çocuk merkezli olan bu eğitim programın da çocuklarımızın her alanda gelişimi dikkatle izlenerek desteklenmeye ihtiyaç duyulan noktalar,  birebir ilgi ve paylaşımla geliştirilmektedir.

          Çocuklarımızın yetenekleri de bizler için çok önemlidir. İlgi duydukları alanlarda  tecrübeli öğretmenlerimiz  tarafından bilgi verilerek başarıları  ailelerimizle paylaşılır.

         Etkinlik  programımız eğitim programımız gibi çocukların bireysel gelişimini , sosyalleşmesini , kendini ifade etmesini, yeni bilgiler öğrenmesini , öğrendiklerini uygulamasını, farklı insanlarla paylaşmasını, mutlu olmasını sağlayacak çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır. 

  • Düşünme Becerileri Geliştirme
  • Problem Çözme Becerileri Geliştirme
  • Üretkenliği Artırma
  • Akıl Oyunları
  • Görsel Algıyı Güçlendirme
  • Dikkat Toplama ve Konsantrasyonu Yükseltme
  • Bilimsel Araştırma Tekniklerini Geliştirme
  • Proje Hazırlama Teknikleri
  • Girişimi ve Özgüveni Yükseltme