Eğitim ve Öğretim

ortaokul eğitim-öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onlarda gelişmesi hedeflenen kazanımlar da programda belirlenmiştir.

Programda öğrencilerimizin bilişsel olarak analiz etme, organize olabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın güçlü ve farklı yönlerinden olan “Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi”; dinleme, gözlemleme, algılama, not alma ve şema hazırlama, mülakat ve görüşme, veri analizi ve organizasyonu gibi önemli becerileri de öğrenciye kazandırmakta önem taşımaktadır. Bununla birlikte teknolojik kaynak kullanma, kütüphane kullanma, toplumsal kaynakları kullanma becerilerini kapsayan “ileri araştırma prosedürleri” de programda öğrencilerde gelişmesi hedeflenen kazanımlardandır. Bu kazanımlar sözlü, yazılı ve görsel iletişim becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarla da desteklenmektedir.