Eğitim ve Öğretim

As a way to relish your vacations to Dubai, the optimal/optimally thing would be to look to get a Dubai escort agency to shelter you from all the hassles that comes with seeing the town at an group of friends or loved ones. The solutions offered by these high-end star class escorts in Dubai are unmatched by anyone. Every one of the women are not just amazing and attractive, but they have been given all the current safety and care that are required during their tours in Dubai. Spanish escort porn specific escort Praha is additionally available escort in uae in this particular city, when you ask to this.

ortaokul eğitim-öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onlarda gelişmesi hedeflenen kazanımlar da programda belirlenmiştir.

Programda öğrencilerimizin bilişsel olarak analiz etme, organize olabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın güçlü ve farklı yönlerinden olan “Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi”; dinleme, gözlemleme, algılama, not alma ve şema hazırlama, mülakat ve görüşme, veri analizi ve organizasyonu gibi önemli becerileri de öğrenciye kazandırmakta önem taşımaktadır. Bununla birlikte teknolojik kaynak kullanma, kütüphane kullanma, toplumsal kaynakları kullanma becerilerini kapsayan “ileri araştırma prosedürleri” de programda öğrencilerde gelişmesi hedeflenen kazanımlardandır. Bu kazanımlar sözlü, yazılı ve görsel iletişim becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarla da desteklenmektedir.