Sorumluluk Bilincinin Çocuklarda Oluşturulmasının Önemi

Sorumluluk Bilincinin Çocuklarda Oluşturulmasının Önemi

Sorumluluk bilincinin çocuklarda oturması ve bu bilincin beceri halini alıp, çocukların hayatlarında bu değerin yerleşmesi sağlanarak, onların, gerçekleştirdikleri eylemlerin yarattığı olumlu-olumsuz sonuçlarını üstlenebilmeleri, kendi bağımsızlıklarını inşa etmeleri, karar alabilmeleri ve karar verebilmeleri desteklenir.

Sorumluluk alma bilincinin, çocukların gelişimsel dönemlerinin doğru süreçlerinde oturtulması, onların kendilerini gerçekleştirme yolculuğundaki anahtar noktalarından biridir. Sorumluluk değeriyle hareket eden öğrencinin, okul ile uyumu sağlıklı bir şekilde ilerlerken, hedeflenen başarıya ulaşma yolları doğru bir şekilde gerçekleşir. Bu değerle ilerleyen öğrencinin, kendisini ifade etme, sorumluluk alıp yerine getirme, yaptığı davranışların yarattığı etkileri üstlenme ve davranışlarının oluşturduğu olumsuz sonuçlara çözümler üretme konularında olumlu davranışlar gösterdiği gözlemlenir.