Sosyal İlişkilerin Desteklenmesi

Sosyal İlişkilerin Desteklenmesi

Bireylerin gelecek hedefleri için sosyal hayatın içinde olmak ve sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirmek önemlidir.

Aile ve okul çocuğun sosyal hayatı öğrendiği ve sosyal ilişki becerilerini geliştirdiği en önemli çevrelerdir. Sağlıklı bir sosyal ve duygusal gelişimin gözlemlenmesi için çocukların okul ortamlarındaki uyum süreçleri desteklenmelidir

Çocuklar sosyal hayatın içinde gelişim süreçlerini destekleyecek birçok yaşantı edinirler. Sosyal ilişkiler çocuğun olumlu süreçler yaşamasını sağlar. Bu olumlu süreçler içinde çocuk bazı durumlarda problemlerle karşılaşır. Problemlerle karşılaşılan durumlarda, problemin yaşanma nedeninin çocuk tarafından keşfedilmesinin sağlanması ve probleme karşı, onların kendi alternatif çözümlerini bulmaları için rehberlik edilmesi, problemler karşısında çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesinin anahtarıdır.