Zekanın Sınıflandırılması – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Zekanın Sınıflandırılması – Üstün Zekalı Çocuklar Danışmanlık Merkezi

Gündelik yaşamımızda zekayı bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde algılarız. Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü zekâ algılama, mantık, hafıza, dikkat, öğrenme, düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımını gerektirir.

Zekâ genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana grupta sınıflandırılmıştır;

Soyut Zekâ

Sembolik düşünme yeteneğidir. Sözcük ve sayı sembollarini kullanarak akıl yürütmedir.  Soyut zekâ  var olanlar arasındaki bağlantılardan, zihnin soyutlama ve genelleme gücüyle elde ettiği sembollerle ilgilenir.
Örneğin pi sayısı, türev, limit, sayılar doğada somut olarak yoktur. Matematik kavramlarını anlamak ve kullanmak, matematiksel ilişkileri kurabilmek soyut zekâ işidir.

Mekanik (Somut) Zekâ

Araç gereç ve makineleri işleyişini anlayabilme ve kullanmada kendini gösterir. Erken çocukluk yıllarında kendini göstermeye başlar, lego türü oyuncaklarla uğraşırken yoğun biçimde kullanılır.

Sosyal Zekâ

Topluma uyum sağlamada, insanları anlama ve iyi ilişkiler kurmada kendini gösterir. Sosyal zekâsını iyi kullanan bir birey lider özellikleri taşır, sevilir, insanlar üzerinde etki bırakır.