Adresimiz
Dr. Suphi Ezgü Sokak No:6
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 217 4043
Yazışmalar
info@istanbulbasarikoleji.com
bilgi@istanbulbasarikoleji.com

BAŞARI
ANAOKULLARI.

Özel İstanbul Başarı Anaokulları ile eğitime merhaba!

Okullarımızda PYP (İlk yıllar eğitimi) modeli uygulanmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Bu program öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. Eğitim, genç insanların bireysel yeteneklerini geliştirici ve sınıf ortamında edinilen deneyimleri dış dünyada destekleyen bir yaklaşıma sahiptir.

 PYP ile öğrencilerin;

 1.  Düşünen ve eleştirebilen,
 2.  İnsanların düşüncelerine saygılı,
 3.  Farklılıklara duyarlı,
 4.  İnsanlık değerlerinin bilincinde, 
 5. Yerel ve küresel konularda bilgili,
 6. Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Öğretmenin Rolü Nedir?

Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleme, kendine güven duygusunu destekleme ve yerleştirme bütün bilişsel alanlarında beceri gelişimini destekleme sorumluluğu vardır.

PYP, çocukların meraklı olduklarını ve kendi deneyimlerinden anlamlar çıkardıklarını kabul ederek çocuklara aktif öğrenen, sorgulayan bireyler olmaları için destek verir. Çocukların, çevredeki insanları ve dünyayı tanıyabilmeleri için ihtiyacı olan araştırma, inceleme ve oyun faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri mekanlar sağlanır.

PYP ile çocukların seçim yapmaları, malzemeleri yaratıcı şekilde kullanmaları, sorgulamaları, iş birliği içinde çalışmaları, ilgi alanlarını devam ettirmeleri ve anlamlandırma yetisi kazanmaları desteklenir.

BİZİ ZİYARET EDEREK DAHA EMİN KARARLAR ALIN

ANAOKULUMUZDAN FOTOĞRAFLAR

BAŞARI ANAOKULLARI

Okullarımızda öğrenci değerlendirmeleri

Öğretmen, çocuğun ilgi alanlarını saptayabilmek, neyi nasıl düşündüğünü anlayabilmek, çevrenin çocuğun öğrenme sürecindeki etkisini değerlendirmek ve çocuğun öğrenme tecrübesini geliştirmek için gözlem yapar.

Gözlem sırasında her çocuğun neler söylediğine, ihtiyaçlarına, güçlü olduğu ve zorluk çektiği noktalara ve özel becerilerinin neler olduğuna dikkat eder.

Günlük ve aylık raporlamaları velisine iletir.

Hedeflerimiz:

 1. Araştıran-Sorgulayan
 2. Düşünen
 3. İletişim kuran
 4. Risk göze alan
 5. Bilgili
 6. İlkeleri
 7. Duyarlı
 8. Açık görüşlü
 9. Dengeli
 10. Dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirebilmektir.
Başarı Anaokulları 2

"Kardeşimi benden
daha çok seviyorsun."

BAŞARI ANAOKULLARI REHBERLİK

Başarı Anaokulu
ANAOKULU ve YABANCI DİL

Yabancı Dil ile erkenden tanışma!

Okullarımızda yabancı dil eğitimleri , ‘‘İngilizce ve Fransızca’’ olmak üzere iki yabancı dil birlikte verilmektedir. Yaş grupları ve dil gelişimleri göz önünde bulundurularak, çocukların dil gelişimindeki kritik dönemleri, bilimsel araştırmalar sonuçları göz önünde bulundurulur. Her çocuğun dile yetkinliği, ilgisi, becerileri ve isteği farklı olduğu için her yaş grubu öğrencilerinde oyun temalı eğitimler ön planda olur. Öğrencilerimiz ders niteliğinde değil, dil yeteneklerini severek geliştirebilecekleri modellerle gelişim gösterirler. Yabancı dil öğretmenlerimizin kadroları, native speakers, yabancı öğretmenlerden  ve Türk öğretmenlerden oluşmaktadır. Sınıf dışındaki alanları okullarımızda oluşturarak doğada eğitim, mutfak atölyeleri, hayatın içerisinden deneyimler, sensory motor, ince kas ve kaba kas motor gelişimlerini destekleyen içeriklerden oluşur. Ezberle, unut sistemi yerine  ‘‘ Deneyimle, öğren, hayat boyu kullan.’’ modeli uygulanır.

YAŞ GRUPLARI VE PROGRAMLAR

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
tüm program

Başarı Anaokullarımızdaki Eğitim ve Öğretim ile ilgili
tüm bilgilere gözatmak için butona tıklamanız yeterli!