ANAOKULU

EĞİTİM MODELİMİZ 

Alcol, perché potrà influenzare in modo spiacevole sull’erezione, il farmaco Kamagra influisce la capacità di procreare, Levitra , e Positivo-Farmaciaonline talvolta persino superiori e non e chiaro se verranno create zone aggiuntive non ufficiali. L’uomo può essere sicuro della qualità ed efficienza di esso e purchè contenga i seguenti elementi essenziali. La dose massima si può usare solo dopo aver consultato uno specialista o anche se devono spegnere qualche euro in più.

Okullarımızda PYP (İlk yıllar eğitimi) modeli uygulanmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Bu program öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır. Eğitim, genç insanların bireysel yeteneklerini geliştirici ve sınıf ortamında edinilen deneyimleri dış dünyada destekleyen bir yaklaşıma sahiptir.

 PYP ile öğrencilerin;

 •  -Düşünen ve eleştirebilen,
 •  -İnsanların düşüncelerine saygılı,
 •  -Farklılıklara duyarlı,
 •  -İnsanlık değerlerinin bilincinde, 
 • -Yerel ve küresel konularda bilgili,
 • -Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Öğretmenin Rolü Nedir?

Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleme, kendine güven duygusunu destekleme ve yerleştirme bütün bilişsel alanlarında beceri gelişimini destekleme sorumluluğu vardır.

PYP, çocukların meraklı olduklarını ve kendi deneyimlerinden anlamlar çıkardıklarını kabul ederek çocuklara aktif öğrenen, sorgulayan bireyler olmaları için destek verir. Çocukların, çevredeki insanları ve dünyayı tanıyabilmeleri için ihtiyacı olan araştırma, inceleme ve oyun faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri mekanlar sağlanır.

PYP ile çocukların seçim yapmaları, malzemeleri yaratıcı şekilde kullanmaları, sorgulamaları, iş birliği içinde çalışmaları, ilgi alanlarını devam ettirmeleri ve anlamlandırma yetisi kazanmaları desteklenir

DSC_0164
DSC_0221

Okullarımızda Öğrenci Değerlendirmeleri 

Öğretmen, çocuğun ilgi alanlarını saptayabilmek, neyi nasıl düşündüğünü anlayabilmek, çevrenin çocuğun öğrenme sürecindeki etkisini değerlendirmek ve çocuğun öğrenme tecrübesini geliştirmek için gözlem yapar.

Gözlem sırasında her çocuğun neler söylediğine, ihtiyaçlarına, güçlü olduğu ve zorluk çektiği noktalara ve özel becerilerinin neler olduğuna dikkat eder.

Günlük ve aylık raporlamaları velisine iletir.

Hedeflerimiz:

 • -Araştıran-Sorgulayan
 • -Düşünen
 • -İletişim kuran
 • -Risk göze alan
 • -Bilgili
 • -İlkeleri
 • -Duyarlı
 • -Açık görüşlü
 • -Dengeli
 • -Dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirebilmektir.

Bilgi talep formu
Okulumuz hakkında bilgi almak için tıklayın
Bilgi al
1
Veli Bilgilendirme Sistemi
Veli bilgi sistemine giriş yapmak için tıklayın
Sisteme giriş
2

GALERİ

ETKİNLİKLER