Adresimiz
Dr. Suphi Ezgü Sokak No:6
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 217 4043
Yazışmalar
info@istanbulbasarikoleji.com
bilgi@istanbulbasarikoleji.com
Geri

Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞARI KOLEJLERİ

Özel İstanbul Başarı Koleji Okulları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş bir eğitim öğretim programını hayata geçirmektedir.

Öğrencilerin öğrenme stillerini, motivasyon ve tutumlarını, sosyal ve duygusal özelliklerini, kavramları yapılandırma hızlarını ve ilgilerini karşılayabilecek bir öğretim programı tasarlanmıştır.

Eğitim, bireyi yaşanan zamandan çok yaşayacağı zamana hazırlamalıdır. Her eğitim kademesindeki öğrenci gerçek hayat ve gelecek için dünyada bir fark yaratabilir. Eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizin bu farkı yaratabilmelerine fırsat sağlayacak niteliktedir. Programdaki amaçlar ve kazanımlar, bu prensipler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Programımızın öğrenme-öğretme sürecinde,

-Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilmektedir.

-Öğrencinin derse aktif katılımı amaçlanmaktadır.

-İş birliğine dayalı ve problem çözme temelli öğrenme ortamlarından yararlanılmaktadır.

-Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

DERSLER

TÜRKÇE

Okullarımızda Türkçe Dersi Öğretim Programı : Türkçe dersindeki hedefimiz dört temel becerinin kazandırılması ve alışkanlık haline getirilmesidir.Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel beceri öğrencilerimizi bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara götürür.Kitap okumayı seven okuduğunu anlayan ve kendini doğru ifade eden bireyler yetiştirmektir.

MATEMATİK

Okullarımızda Matematik Dersleri: Eğitim programımızın temeli ‘‘Her çocuk öğrenebilir.’’ ilkesinden yola çıkarak ilk hedefimiz, çocuklara matematik derslerini sevdirmektir.

Günlük hayatta matematiği kullanabilen öğrenci, problemleri yorumlayabilir ve çözebilir. Amacımız, öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda matematiği sevdirerek öğrendikleri bütün bilgileri hayatları boyunca kullanmalarını sağlamaktır.

FEN BİLİMLERİ

Okullarımızda Fen Bilgisi Dersleri: Bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama ve anlamaya ilişkin genelleme, ilkeler bulma ve bu ilkeleri kullanarak gelecekteki olayları kestirme gayretidir. Öğrencilerimiz derslere ek olarak birinci sınıftan itibaren laboratuvar derslerine girmektedir.

HAYAT BİLGİSİ

Okullarımızda Hayat Bilgisi Dersleri: Çocuklarımıza sevmeyi , sevilmeyi , hoşgörülü olmayı, empati kurmayı,demokratik bilince sahip olmayı,doğadaki tüm canlıları sevmeyi ve korumayı , geçmişten gelen  kültürünü tanımayı ve yarınlara taşımayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Okullarımızda Bilişim Dersleri: Amacımız, 21.yüzyılda teknolojiyi ve bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen öğrenciler yetiştirmektir.

GÖRSEL SANATLAR

Okullarımızda Resim Dersleri: Amacımız, öğrencilerimizin sanata meraklarını artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır.Bu keşifler ile özgün çalışmalarını, farklı disiplinleri kullanarak yaratıcılıklarını öldürmeden tuallere, heykellere,çizgilere dökmelerini sağlamaktır.

MÜZİK

Okullarımızda Müzik Dersleri: Okullarımızda ritim derslerinin önemi her derste hissedilerek uygulanmaktadır. Müzik, her insanın ruhuna iyi geldiği gibi çocuklarımızın müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerinde kullanılan en önemli dersimizdir. Müzik, dersindeki amacımız, mutlaka çocuklarımıza bir müzik aletini sevdirerek çaldırmaktır. Öğrendikleri notalarla kendilerini ve yeteneklerini keşfetmeleri en büyük hayalimizdir . Okul koromuz ve okul bandomuz her öğrencimizin değer bulduğu ve sahne aldığı program mevcuttur.

FİZİKSEL ETKİNLİKLER

Okullarımızda Beden Dersi: Amacımız spor yapmayı seven, sporun barış ve kardeşlik olduğunu bilen öz güven sahibi, hızlı ve doğru karar verebilen,takım olmayı başaran öğrenciler topluluğu yetiştirmektir.