Adresimiz
Dr. Suphi Ezgü Sokak No:6
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 217 4043
Yazışmalar
info@istanbulbasarikoleji.com
bilgi@istanbulbasarikoleji.com
Geri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Politikamız belirtilen web sitemiz için geçerlidir.

Web site adresimiz: https://www.istanbulbasarikoleji.com

KVKK Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kurumumuzla telefon, online ve offline olmak kaydıyla iletilen veya doldurulan formlarda yer alan kişisel veriler (adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve fiziki, ailevi, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin vb bilgiler.) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla korumamız altındadır. Başarı ve Sevgi Yumağı Eğitim Kurumları olarak, kişisel verilerin güvenliği konusunda azami önem gösterdiğimizin altını çizmek isteriz. Okulumuzla ilişiği bulunan, öğrencilerimiz, mezunlarımız, personelimiz, ziyaretçilerimizden alınan kişisel bilgiler, 6698 sayalı KVKK’nda belirtilen esas ve usule uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Özel İstanbul Başarı Koleji
Okul Yönetimi.