Adresimiz
Dr. Suphi Ezgü Sokak No:6
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 217 4043
Yazışmalar
info@istanbulbasarikoleji.com
bilgi@istanbulbasarikoleji.com
Geri

Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞARI KOLEJLERİ

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış eğitim-öğretim programımız öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onlarda gelişmesi hedeflenen kazanımlar da programda belirlenmiştir.

Programda öğrencilerimizin bilişsel olarak analiz etme, organize olabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın güçlü ve farklı yönlerinden olan “Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi”; dinleme, gözlemleme, algılama, not alma ve şema hazırlama, mülakat ve görüşme, veri analizi ve organizasyonu gibi önemli becerileri de öğrenciye kazandırmakta önem taşımaktadır. Bununla birlikte teknolojik kaynak kullanma, kütüphane kullanma, toplumsal kaynakları kullanma becerilerini kapsayan “ileri araştırma prosedürleri” de programda öğrencilerde gelişmesi hedeflenen kazanımlardandır. Bu kazanımlar sözlü, yazılı ve görsel iletişim becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarla da desteklenmektedir.

DERSLER

TÜRKÇE

Okullarımızda Türkçe Dersleri: Amacımız, Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanan, okuma sevgisine sahip, okuduğunu doğru anlayabilen,analiz ve sentez yapabilen bütününde Türkçeyi ileri nesillere taşıyabilen bireyler yetiştirmektir.

MATEMATİK

Okullarımızda Matematik Dersleri: Amacımız, öğrenciyi öğrenme sürecini merkezine alarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri ile problemleri yorumlayabilme ve çözme becerileri gelişmiş ögrenciler yetiştirmektir.

FEN BİLİMLERİ

Okullarımızda Fen Bilimleri Dersleri: Amacımız 21.yüzyılda mühendislik , temel bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra Astronomi,Fizik,Kimya,Biyoloji ve Yer Bilimleri alanına ait temel bilgiler ve günümüz dünyasına uyumlu yaşamaya yönelik beceriler kazandırmaktır .Bu derslere ek olarak laboratuvar dersleri de verilmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

Okullarımızda Sosyal Bilgiler Dersleri: Amacımız, öğrencilerimize Atalarımızın bize bıraktığı büyük Türk tarihini, kültürünü tanıtmak ve öğretmektir.Ulu önder ATATÜRK’ün bize bıraktığı Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarını tanıtmak ve benimsetmek ayrıca dünya ve ülke coğrafyalarını iyi bilmelerini sağlamaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Okullarımızda Din Dersleri: Amacımız, öğrencilerimize milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış vatanına , milletine , ailesine ve kendisine saygılı bireyler olmasını öğretmektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Okullarımızda Bilgisayar Dersleri: Amacımız, öğrencilerimizin günlük yaşamda teknolojik tasarımlar yapmayı , bilişimsel düşünme ve kodlama gibi sistemleri tam ve yetkin kullanmayı öğrenmelerini sağlamaktır.

GÖRSEL SANATLAR

Okullarımızda Resim Dersleri: Amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını ve yeteneklerini ortaya çıkararak estetik, duygusal, görsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta karşılaşacakları olaylarda farklı çözümler üretmelerini sağlamaktır. Unutmayın, sanat hayata hayal gücü katar ve hayal gücüne hayat katar.

MÜZİK

Okullarımızda Müzik Dersi: Amacımız, melodileri, enstrümanları hayata geçirerek notaları ve tınıları sevmelerini sağlamaktır. Yeteneklerini keşfederek bir müzik aletini çalmalarına ön ayak olmaktır.Derslerimizde ORF metodu kullanılarak okul korosu , orkestrası ve bando takımı öğrencilerden oluşturulur.

FİZİKSEL ETKİNLİKLER

Okullarımızda Beden Dersi: Amacımız, öğrencilerin spor alt yapılarını geliştirmek ve en az bir spor dalına yönlendirmektir. Bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sağlıklı kalmak için spor yapma alışkanlıklarını kazandırmaktır. Ayrıca her yıl farklı spor dallarını da okullarımızda bir yıl boyunca uyguluyoruz.